Brf Logementet

Wästbygg har fått i uppdrag av Bonava att uppföra Logementet i området Kviberg i Göteborg. Logementet omfattar två hus med sammanlagt 102 bostadsrätter samt ett underliggande garage. Lägenheterna ska Svanenmärkas. Ordervärdet uppgår till 115 mkr och exkluderar varor som tillhandahålls av Bonava.

Byggproduktionen påbörjas omgående och Logementet kommer att lämnas över etappvis i slutet av 2023 och början av 2024.