BMW Bavaria

På uppdrag av Sagax har Wästbygg uppfört en bilanläggning.  ​Projektet omfattade rivning av en befintlig byggnad samt nybyggnation av en lokal för bilförsäljning inklusive en verkstadsdel.