1 / 2
    2 / 2

Asecs

Alecta utför en omfattande modernisering och tillbyggnad av köpcentret Asecs  i Jönköping och Wästbygg har byggt första etappensom omfattade totalt 36 000 kvm bruttoarea fördelat på tre deletapper och ska utfördes samtidigt som verksamheten i köpcentrets övriga delar fortgick som vanligt. Ordervärdet för byggentreprenaden uppgår till cirka 400 miljoner kronor.

Wästbygg har fått uppdraget att även bygga om och rusta upp 20 000 kvm i andra etappen. Det blir bland annat ett nytt restaurangtorg. Dessutom byggs en ny entrédel på 700 kvm.

Arbetet kommer att genomföras i 15 block. Några butiker åt gången får provisoriska lokaler när de befintliga byggs om. Hela arbetet ska vara slutfört i början av 2022 och totalt är det 57 butiker och restauranger som berörs. Under byggtiden kommer Asecs att vara öppet som vanligt.