Asecs

2016 inleddes resan med att förvandla det ganska slitna köpcentrumet A6 i Jönköping till en komplett modern shoppingupplevelse. Omvandlingen innebar också ett namnbyte till Asecs.

Projektet har genomförts i samverkan med fastighetsägaren Alecta och förvaltaren Newsec samt en rad duktiga konsulter på allt från teknik till utveckling av handelsplatser. Projektet har genomförts etappvis, där verksamheten hela tiden varit i full gång i de delar som inte påverkats vid respektive tillfälle. Några byggnader har rivits och nya har kommit i stället. I andra delar har det i stället gjorts en genomgripande renovering. Köpcentrumet är delvis inrymt i några byggnader som tillhör det tidigare regementet A6.