Arkivet 5

Efter att ha vunnit en offentlig upphandling uppförde Wästbygg AB  Arkivet 5 i Lund med Lunds kommuns Fastighets AB som beställare. Projektet byggdes i två etapper och omfattar totalt fem huskroppar och 128 lägenheter. ​13 av dessa är avsedda för vård- och omsorgsförvaltningen och placerade i ett eget trapphus. I kvarteret finns även en träffpunkt för seniorer. 

Tre av huskropparna har solceller på taken.