Inwita fastigheter - hela vägen genom livet

Vårt koncernbolag Inwita Fastigheter är inriktat på att äga samhällsfastigheter som vi själva har utvecklat. Det innebär att vi kan erbjuda hela kedjan utveckling, byggnation och förvaltning till både kommunala och privata aktörer som vill driva sin verksamhet i hyrda lokaler. Med Inwita får verksamheten en trygg och långsiktig fastighetsägare som dessutom kan byggnaden utan och innan – det är ju vi själva som har byggt den!

Wästbygg har varit verksamt inom området samhällsfastigheter sedan 1990-talet. Ursprungligen som byggentreprenör då kommunerna fortfarande var huvudmän för denna typ av verksamhet, men under senare år i allt större omfattning även som utvecklare. 

VÅRT ERBJUDANDE
Från förskola och skola till trygghetsboende och äldreboende - vi är med hela vägen. Wästbygg hjälper dig med allt från att hitta mark, utveckla fastigheten och bygga den. Sedan kan Inwita ta över genom att äga och förvalta. Tryggt och enkelt för dig! Läs mer om hur vi jobbar med samhällsfastigheter.

VÅR HISTORIA
Wästbygg har byggt många skolor, förskolor och äldreboenden under årens lopp och vi har samlat stor kunskap och erfarenhet kring samhällsfastigheter. Vi har projektutveckling, entreprenad och förvaltning i samma organisation med korta beslutsvägar och lyhördhet mellan oss.

VÅRT ENGAGEMANG
Wästbygg är huvudpartner i organisationen Forum Bygga Skola. Organisationen arbetar dels med kunskapsspridning och dels med opinionsbildning. Genom vårt deltagande får vi kontakt med alla övriga intressanta aktörer som på olika sätt deltar i organisationens verksamhet – skolhuvudmän, andra byggbolag, arkitekter, inredare, förvaltare, skolledare och lärare. Alla har den gemensamma ambitionen att vara med och bygga framtidens skola, ett begrepp som omfattar så mycket mer än bara en lokal att driva skolan i.

Kontakt