Nudging

På Wästbygg använder vi nudging för att främja hållbarhet på flera sätt. Vi tror att vänliga knuffar åt rätt håll kan underlätta för människor att göra hållbara val. I våra nudgingprojekt samarbetar vi med Beteendelabbet som är experter på just beteende och nudging.

Boaktiva

Under namnet Boaktiva arbetar vi med nudging för att uppmuntra de som bor i våra egenutvecklade bostadsprojekt att röra på sig, umgås med grannen och dela med sig. Exakt vad Boaktiva ska innebära i varje enskilt område tar vi fram tillsammans med de boende.

En knuff för ökad rapportering

Vi ville öka rapporteringen av tillbud (händelser som kunde lett till en olycka) för att lära oss och på så sätt förebygga olyckor i framtiden. När vi undersökte varför inte alla tillbud rapporterades visade det sig att många tyckte att rapporteringen var krånglig, och inte visste hur man skulle göra. Lösningen att tydliggöra tillvägagångssättet för rapportering. Förenklade rapporteringsformulär togs fram och stora brevlådor sattes upp, där byggarbetarna enkelt kunde lämna sina rapporter.

Mer sorterat avfall med nudging

Med hjälp av nudging ville vi öka sorteringen av byggavfall. Lösningen blev att ge tydlig feedback på hur bra arbetsplatsen sorterade. På insidan av toalettdörrar sattes posters upp som visade föregående månadens resultat tillsammans med nya mål. Nudgingen bestod också av nya skyltar med tydliga symboler och en ny tejp med texten "sortera rätt" på fyra olika språk. Hur gick det då? Jo, återvinningen ökade med närmare 10 procent vilket också resulterat i en stor besparing av kostnader.