Ekonomisk hållbarhet

Vårt mål är att ha en god ekonomisk tillväxt utan att det medför negativa konsekvenser på klimatet och den sociala miljön. Genom att vara lönsamma skapar vi förutsättningar för att driva och utveckla hållbart byggande, bland annat med hjälp av vår fond för hållbar utveckling.

Fond för hållbar utveckling

Varje år avsätter vi pengar till en fond för hållbar utveckling. Syftet med fonden är att våra medarbetare tillsammans med våra kunder ska kunna söka finansiering för hållbara lösningar och idéer i framkant. På så sätt får vi viktiga erfarenheter som bidrar till att driva branschen framåt inom hållbarhet. Även studenter har möjlighet att söka medel från fonden för att arbeta med tekniska innovationer som gynnar byggbranschen.

Långsiktiga affärer

Vi bygger med långsiktighet! En byggnad med hög kvalitet, energieffektiva lösningar och långsiktiga material är alltid ekonomiskt för dig som fastighetsägare eller brukare. Husen som vi bygger ska stå länge och generera god avkastning. För att säkerställa hög kvalitet arbetar vi efter Wästbyggs ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö).

Sund konkurrens

Vi vill ha en sund konkurrens i byggbranschen! Våra anställda ska följa de lagar och regler som finns till för att skapa schysta villkor och en rättvis marknad. Genom att ställa krav på underentreprenörerna vid upphandling motverkar vi att svart arbetskraft används och säkerställer att kollektivavtal finns för de anställda.