Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att vara snäll mot jorden och minimera klimat- och miljöbelastningen. På Wästbygg gör vi det genom att alltid bidra med vårt kunnande inom hållbart byggande och föreslå hållbara material och energieffektiva lösningar. Vi har sedan många år tillbaka byggt miljöcertifierade hus och kan alla certifieringssystem som finns på den svenska marknaden.

Vårt vindkraftverk

Våra byggarbetsplatser och kontor använder 100 procent förnyelsebar energi för el. År 2012 valde vi att investera i ett eget vindkraftverk som täcker en stor del av vår elförbrukning. Vindkraftverket står utanför Falkenberg på västkusten där vindförhållandena är gynnsamma. Den el som förbrukas utöver ser vi till att köpa in från vind- och vattenkraft. På så sätt kan vara säkra på att den el som vi använder produceras på ett hållbart sätt.

Fossilfri byggprocess

Vi arbetar hela tiden med att minska energianvändningen på våra byggarbetsplatser. Bland annat genom att klassa arbetsplatserna i de tre nivåerna Brons, Silver och Guld beroende på hur klimatsmarta energilösningarna är. Guldnivån motsvarar våra ambitioner för en fossilfri byggarbetsplats.

Vårt arbete mot en fossilfri verksamhet

Hållbara material

Vilka material som används när ett nytt hus ska byggas har stor påverkan på byggnadens totala klimatpåverkan. På Wästbygg arbetar vi aktivt för att hitta så smarta och miljövänliga alternativ som möjligt, men vi har en hel del kvar att lära. För att bygga upp kunskapen kring klimatsmarta material jobbar vi med Bidcons klimatmodul och byggrektorns miljöberäkningsverktyg, som jämför olika materials klimatpåverkan. Redan i planeringsstadiet av en byggnad är det viktigt att tänka på vilka lösningar som är bäst ur ett ekologiskt hålbarhetsperspektiv. Under projekteringen tittar vi på möjligheter att minska materialspill, energieffektivisera, välja sunda material, undvika fuktkritiska konstruktioner och skapa en god inomhusmiljö.

Miljömärkta hus

Vi bygger ofta och gärna miljöcertifierade hus. Svanen, Miljöbyggnad, Breeam och Green Building är några av de system som vi har lång erfarenhet av att jobba med. En miljöcertifiering fungerar som ett slags bevis på att huset lever upp till högt ställda krav inom områden som till exempel energi, inomhusmiljö och material.