Fastighetsägande

Vi erbjuder hela kedjan: projektutveckling, byggnation och fastighetsägande inom samhällsfastigheter till både kommunala och privata aktörer som vill driva sin verksamhet i hyrda lokaler.

Inwita

Vårt fastighetsbolag Inwita är inriktat på att äga och förvalta våra egenutvecklade samhällsfastigheter utifrån ett långsiktigt perspektiv. På så sätt kan vi erbjuda både kommunala och privata aktörer möjligheten att driva sin verksamhet i hyrda lokaler i stället för att binda kapital i en ägd fastighet. Inwita Fastigheter AB är ett helägt bolag i Wästbygg Gruppen.

Wästbygg har varit verksamt inom området samhällsfastigheter sedan 1990-talet. Ursprungligen som byggentreprenör då kommunerna fortfarande var huvudmän för denna typ av verksamhet, men under senare år i allt större omfattning även som utvecklare.

Vårt erbjudande

Från förskola och skola till trygghetsboende och äldreboende – vi är med hela vägen. Wästbygg hjälper dig med allt från att hitta mark, utveckla fastigheten och bygga den. Sedan kan Inwita ta över genom att äga och förvalta. Tryggt och enkelt för dig!

Mer om samhällsfastigheter

Vår historia

Wästbygg har byggt många skolor, förskolor och äldreboenden under årens lopp och vi har samlat stor kunskap och erfarenhet kring samhällsfastigheter. Vi har projektutveckling, entreprenad och förvaltning i samma organisation med korta beslutsvägar och lyhördhet mellan oss.

Vårt engagemang

Wästbygg är huvudpartner i organisationen Forum Bygga Skola. Organisationen arbetar dels med kunskapsspridning och dels med opinionsbildning. Genom vårt deltagande får vi kontakt med alla övriga intressanta aktörer som på olika sätt deltar i organisationens verksamhet – skolhuvudmän, andra byggbolag, arkitekter, inredare, förvaltare, skolledare och lärare. Alla har den gemensamma ambitionen att vara med och bygga framtidens skola, ett begrepp som omfattar så mycket mer än bara en lokal att driva skolan i.

Läs om kvarteret Häggen som förvaltas av Inwita