Wästbyggs koncepthus

Wästbyggs koncepthus erbjuder en färdig och beprövad lösning, som samtidigt lämnar utrymme för anpassning av både estetik och funktionalitet. Huset kan byggas från fyra och upp till åtta våningar högt, med eller utan källare. Du väljer mellan fyra, fem eller sex lägenheter per våningsplan. Om du önskar kompletterar vi huset med fristående byggnader för soprum, förråd och cykelrum.

KORT BYGGTID
Produktionstiden är kort. Eftersom projekteringen för huset redan är gjord återstår endast mark- och grundläggningsprojektering. När bottenplattan är gjuten tar det mindre än ett år tills huset är klart för inflyttning.

LÖNSAMHET
Effektiv teknik och beprövade lösningar har sänkt produktionskostnaden utan att 
tumma på kvaliteten. Wästbyggs koncepthus överträffar marknadens krav på prisbild, yteffektivitet och energianvändning. Betongstommen gör att behovet av löpande underhåll är litet. Med andra ord, ett hus som är lönsamt att både äga och förvalta.

HÅLLBARHET
Wästbyggs koncepthus är energisnålt. Förbrukningen är beräknad till så lite som 55 kWh per kvadratmeter och år. Materialen är noga utvalda för att skapa en sund boendemiljö. Huset byggs för att klara certifiering enligt både Svanen och Miljöbyggnad Silver.

FYRA TYPVÅNINGSPLAN
Vi vet att behovet av bostäder ser olika ut. På en plats passar det bäst med bostadrätter, på en annan är det hyresrätter som efterfrågas. Ibland vill man ha många små lägenheter, ibland är det bättre att göra färre men större. Därför har vi tagit fram fyra olika typvåningsplan, så du kan få ett hus som motsvarar behovet där du vill bygga det. Gemensamt för alla typvåningsplanen är att lägenheterna är ljusa, har öppna planlösningar och generösa balkonger alternativt uteplats.