logo Våra hem

Social hållbarhet

Ett samhälle som är socialt hållbart är jämställt och jämlikt och människors lika värde står i centrum. På Wästbygg vill vi ta ansvar även utanför vårt eget verksamhetsområde, framför allt bland barn och ungdomar.

Affärsetik

På Wästbygg har vi ett etiskt råd som jobbar för att vår verksamhet bedrivs på det sätt vi önskar. Det etiska rådet är tillgängligt för rådgivning och information rörande etiska frågor. Upplever någon medarbetare att det förekommer korruption, mutor eller jäv finns en visseblåsarfunktion. Den kan även användas för stora brister i säkerheten på arbetsplatsen, allvarliga miljöbrott samt allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Vår uppförandekod

Den viktiga arbetsmiljön

Vi arbetar systematiskt med vår arbetsmiljö och är certifierade enligt ISO 45001. En bra balans mellan arbete och fritid men också mellan vila och aktivitet är viktig för hälsan. Från Wästbyggs ledning finns tydligt uttalat att kvällar och helger ska ägnas åt annat än arbete och att vi som jobbar på Wästbygg ska respektera varandras fritid.