Det här arbetar vi med just nu:

 

För närvarande är vi engagerade i de projekt som visas här. De befinner sig i olika stadier från nyligen inledda till snart avslutade. Kontakta oss gärna om du vill ha ytterligare information om något av dem.

 

 
   
Brf Mathildeberg, Mölndal

På gränsen mellan Göteborg och Mölndal – i korsningen mellan Krokslätts Parkgata och Gärdegatan – uppför Wästbygg totalt 146 nybyggda lägenheter i bostadsrättsform under namnet Bostadsrättsföreningen Mathildeberg
 
Beställare: Wästbygg Projektutveckling
Byggplats: Krokslätt, Mölndal
Antal lägenheter totalt: 146 st.
Butiker: 1
Parkeringshus: 450 + 160 p-platser
Byggstart: september 2010
Färdigställande i etapper fram till mars 2014
Arkitekter: QPG Arkitekter, Göteborg
Entreprenadsumma: ca 270 miljoner kronor

till hemsidan >

 
     
Judaica, Stockholm
Wästbygg har fått i uppdrag av Stiftelsen Judaica att uppföra en helt ny skolbyggnad intill judiska skolan på Östermalm i Stockholm. Nybyggnaden är på 5 500 kvm och ordervärdet är cirka 160 mkr. Arbetet inleds i november och byggtiden beräknas till drygt ett och ett halvt år.
På skolan bedrivs undervisning från årskurs 0 till 6 liksom förskola och fritidsverksamhet. I de nya lokalerna kommer även, tillsammans med befintlig skolfastighet, en omfattande kulturverksamhet att bedrivas.

Kund: Stiftelsen Judaica
Byggplats: Östermalm, Stockholm
Storlek: 5 500 kvm
Byggtid: nov 2013 – feb 2015
   
     
Hyresrätter, Haninge
Wästbygg har i ett projektbolag förvärvat delar av ett bostadsprojekt av HSB i Handen i Haninge kommun. Här ska nu 222 hyresrätter byggas intill de 238 bostadsrätter som HSB tidigare uppfört i området.
Bostadsområdet kommer att bestå av fyra u-formade kvarter. Husen byggs för att klara miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad Silver.

Kund: Haninge kommun
Byggplats: Handen i Haninge kommun
Storlek: 222 lgh
Byggtid: dec 2013 – juni 2015
   
     
Norra Krokslättsgatan, Göteborg
På uppdrag för Familjebostäder ska Wästbygg bygga 30 nya lgh på Norra Krokslättsgatan. Det nya bostadshuset består av 5-6 våningar med inredd vind samt källare inkl hiss.
Bostadshuset ska miljömärkas med Svanen.

Kund: Familjebostäder i Göteborg
Byggplats: Norra Krokslättsgatan, Göteborg
Storlek: 30 lgh
Byggtid: aug 2013- dec 2014
   
     
Kvarteret Suttung, Uppsala

Centralt i Uppsala, vid centralstationen/resecentrum, ska Wästbygg på uppdrag av Klövern utföra en total ombyggnad av en kontorsfastighet på 11 000 kvm och dessutom bygga på med 3 600 kvm fördelat på två våningsplan.

I projektet ingår en komplicerad grundförstärkning som görs invändigt och även rivning av ett befintligt hus samt ytterligare grundläggning. Detta görs för att klara av en tänkt etapp 2 på ytterligare 9 300 kv som kan komma att inrymma ett hotell. Arbetet med etapp 1 startar omgående och kommer att löpa en bit in i 2015.

 

Projektinformation:

Fastighetsägare: Klövern

Hyresgäster: Uppsala resecentrum med flera

Storlek: 11 000 + 3 600 kvm i etapp 1

Byggplats: Centrala Uppsala

Byggtid: December 2013 - April 2015

  
   
Volkswagen Segeltorp

Fortsatt samarbete mellan Brostaden och Wästbygg.

 

Wästbygg får förnyat förtroende av Brostaden när utbyggnaden längs Smista allé i Segeltorp strax söder om Stockholm fortsätter. När Volkswagen nu väljer att etablera sig här ska Wästbygg uppföra 6 600 kvm bilhall, verkstad och p-garage. Arbetet inleds i oktober 2013 och projektet beräknas ta cirka ett år att färdigställa. Entreprenadsumman är 63 mkr. Anläggningen består av 3 600 kvm uppvärmd yta och 3 000 kvm parkeringsdäck under tak. Fastigheten uppförs för att klara miljöklassning enligt Miljöbyggnad Silver.

 


 

 

     
Dascher/Galliker, Göteborg
Logistic Contractor har fått i uppdrag av Dachser Sverige AB att uppföra en ny lagerbyggnad i Göteborg. Fastigheten om cirka 7 000 m² ska stå färdig i juni 2014 och arbetet är påbörjat. Fastigheten kommer att nyttjas både av Galliker Transport AB och Dachser Sverige AB.

Projektinformation
Fastighetsägare: Galliker Transport AB
Hyresgäst: Dachser Sverige AB, Galliker Transport AB
Storlek: ca. 7 000 m²
Byggtid: Augusti 2013 - Juni 2014

  
   
Prologis DC4, Göteborg
Logistic Contractor har fått i uppdrag av ProLogis att uppföra en ny logistikbyggnad på Arendalsområdet i Göteborg. Fastigheten om cirka 15 000 m² ska stå färdig i november 2014 och arbetet startar omgående.
Mer Information om ProLogis på www.prologis.com  

Projektinformation
Fastighetsägare: ProLogis
Storlek: ca. 15 000 m²
Byggtid: December 2013 - December 2014
  
   
Ica Fastigheter, Helsingborg
Logistic Contractor har fått i uppdrag av Ica Fastigheter Sverige AB att göra en tillbyggnad på 44 000 kvm av Icas befintliga centrallager i Helsingborg. Den nya delen byggs dessutom som höglager med en takhöjd på 30 meter.
Arbetet inleds i januari 2014 och ska vara klart i februari 2015.

Projektinformation
Fastighetsägare: Ica Fastigheter Sverige AB
Storlek: 44 000 m2
Byggplats: Helsingborg, Sverige
Byggtid: Januari 2014 - Februari 2015
 

 


   
Lagerterminal för ICA, Uppsala
Wästbygg uppför på uppdrag av Klövern en omlastningsterminal i Fyrislundsområdet i Uppsala. Hyresgäster är ICA Fastigheter Sverige AB. Lager- och omlastningsterminalen är en modern logistikbyggnad på 2 700 kvm, specialritad för ICA. Inflyttning beräknas ske i oktober 2014.

Projektinformation
Fastighetsägare: Klövern AB
Storlek: 2 700 m2
Byggplats: Uppsala, Sverige
Byggtid: Januari 2014 - Oktober 2014
  
   
Optimera, byggvaruhus i Göteborg
Wästbygg har tecknat kontrakt med Optimera Svenska AB för att bygga Optimera Lorentz byggvaruhus på Marieholmsgatan 14-18 i Göteborg.
Projektet omfattar en nybyggnation på cirka 8 500 kvadratmeter med kallager, varmlager och butik och den nya byggnaden byggs intill den gamla som kommer att rivas för att ge plats för ett tunnelbygge.Projektet har påbörjats och entreprenaden ska vara färdigställd hösten 2014.

Projektinformation
Fastighetsägare: Optimera Svenska AB
Storlek: ca. 8 500 m²
Byggplats: Gamlestaden, Göteborg
Byggtid: Januari 2014 - Oktober 2014
  
   
BMW Bavaria, Danderyd
Intill E18 i Danderyd norr om Stockholm ska Wästbygg uppföra ny lokal för bilförsäljning och service. Beställare är AB Sagax – ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri – och hyresgäst är BMW. BMW finns idag alldeles intill men behöver modernare lokaler.
Den nya anläggningen ska vara klar om ungefär ett år.

Projektinformation
Fastighetsägare: Optimera Svenska AB
Hyresgäst: BMW Bavaria
Storlek: ca. 7 300 m²
Byggplats: Danderyd
Byggtid: Januari 2014 - Januari 2015
  
   
Ica Maxi, Örebro
Ica Fastigheter har återigen valt Wästbygg när en ny Maxibutik ska uppföras. Denna gång blir det i östra Örebro nära universitetet. Projektet omfattar en nybyggnation på 6 100 kvm med livsmedelsbutik och apotek. Denna gång blir det ingen miljöcertifiering utan butiken ska enbart uppföras enligt Icas standardprogram för miljö och kvalitet.
Projekteringen är igång och så snart schaktlovet är klart inleds arbetet. Hösten 2014 ska allt vara klart.   

Projektinformation
Fastighetsägare: Ica Fastigheter Sverige AB
Storlek: ca. 6 100 m²
Byggplats: Örebro
Byggstart: Januari 2014 - November 2014
  
   
Handelsplats i Alingsås
Wästbygg har fått i uppdrag att uppföra en ny handelsplats i kv. Fodret, centralt i Alingsås. Totalt är det 9 000 kvm butiksyta fördelat på sex lokaler. Här kommer de nya hyresgästerna att kunna flytta in i moderna och ändamålsenliga butikslokaler under hösten 2014.
Det kommunala bolaget Fabs AB i Alingsås säljer 28 000 kvm tomtmark för att kunna erbjuda en handelsetablering i ett centralt läge längs med Kungälvsvägen/riksväg 180. På platsen finns idag ett tidigare kommunförråd som kommer att rivas.

Projektinformation
Fastighetsägare: Wästbygg/M2
Hyresgäster: Coop och ytterligare fem hyresgäster
Storlek: ca. 28 000 m²
Byggplats: Kv Fodret Alingsås
Byggtid: December 2013 - November 2014

  
   
Amhult 2, Torslanda
Av exploatören Amhult 2 AB har Wästbygg fått i uppdrag att på totalentreprenad bygga 52 bostadsrättslägenheter, ett antal mindre butikslokaler samt garage.
Fastigheten kommer att uppta större delen av ett kvarter med byggnader på tre sidor kring en fin innergård. Totala bostadsytan är 4 237 kvm. Huskropparnas höjd varierar mellan tre och fem våningar.
Projekteringen inleds omgående och byggstarten är beräknad till 1 mars nästa år. I maj 2014 ska inflyttning ske.
   
     
Kv Generalen, Kviberg
Bostadsutvecklaren Sverigehuset, som ingår i koncernen Ernström & Co, har valt Wästbygg som totalentreprenör när kvarteret Generalen med 44 bostadsrätter ska uppföras i Kviberg i Göteborg. Produktionsstart sker preliminärt i augusti och arbetet avslutas under vintern 2014.
   
     
Wist Last & Buss

Wästbygg AB ska i samarbete
med Bilfastigheter Nord AB uppföra
en verkstadsbyggnad med tillhörande kontor och butik på totalt 2300 kvm.
Byggnaden kommer att hyras ut till
Wist Last & Buss

 

Kund: Bilfastigheter Nord AB
Byggplats: Märsta
Storlek: ca 2300 kvm

   
     
Rusta och Cheapy

Wästbygg AB ska i samarbete med NRE Sweden AB uppföra ett nytt handelshus för Rusta på 2200 kvm samt för Cheapy på 1600 kvm.

Arbetet med Cheapy påbörjades i maj 2013 och beräknas vara klart i september 2013. Rusta påbörjas i januari 2014 och beräknas vara färdigställt i juli 2014.

 

Kund: NRE Sweden AB
Byggplats: Strängnäs
Storlek: Total byggyta 3800 kvm
Byggtid:  Maj 2013 – Mars 2014

   
     
Barkarby Gate, Stockholm

Wästbygg får uppdraget att uppföra Barkarby Gate, ett nytt handelsområde på Barkarbyfältet norr om Stockholm med ett femtontal butiker. Exploatör är TK Development och ordervärdet uppgår till ca 300 mkr. Huvuddelen av butikslokalerna är redan uthyrda och bland andra kommer Clas Ohlson, sportkedjan XXL, Burger King och Kjell & Co att flytta in när allt är klart.

 

Barkarby Gate innehåller en total yta på 20 000 kvm. Till det kommer ett parkeringsgarage på 13 000 kvm. Byggstart sker omgående för att allt ska vara klart för inflyttning under hösten 2014.

 

Kund: TK Development
Byggplats: Stockholm
Storlek: Totalt ca 33 000 kvm
Byggtid: juni 2013 - okt 2014